Informacje ogólne

Załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Przyjmowanie interesantów przez JM Rektora, Prorektorów, Kanclerza oraz Kwestora

FUNKCJA/STANOWISKO

Przyjmowanie interesantów

Rektor UPP
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7001

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Roman Gornowicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7013

Prorektor ds. studiów
prof. dr hab. Piotr Ślósarz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7008

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7004

Kanclerza – mgr inż. Robert Fabiański

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7016

Kwestor – mgr Karolina Prałat

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7032

 

Załatwianie spraw
Właściwości merytoryczne komórek organizacyjnych UPP w zakresie prowadzony spraw określa:

PDF icon RO - od 1 grudnia 2023 r.

 

 

Strony

Subskrybuj RSS - Informacje ogólne