Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Zakładki podstawowe

Udostępnianie informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na pisemny wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.
  3. Informacje publiczne udostępniane są również poprzez wyłożenie lub wywieszenie w zwyczajowo przyjętych miejscach w budynkach UPP (tablice informacyjne), oraz na stronie internetowej uczelni
  4. Informacje dotyczące zamówień publicznych zamieszczane są w wymaganym zakresie w Biuletynie Zamówień Publicznych.