Studia

Zakładki podstawowe

Zgodnie z art. 358a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwia od dnia 1.10.2019 r. wnoszenie i doręczanie pism za pomocą systemów teleinformatycznych Uczelni:

w sprawach dotyczących informacji dla kandydatów na studia o wpisie na listę studentów oraz decyzji o nieprzyjęciu za pomocą systemu rekrutacyjnego;

decyzji dotyczących stypendiów oraz skreślenia z listy studentów za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego dla studentów.