Zamówienia publiczne

Do dnia 31 grudnia  2020 r. wszystkie Zamówienia Publiczne
publikowane były tutaj (https://puls.edu.pl/zp)

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021r

 

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 129.999,99 zł (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej tej kwoty, czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod adresem:

https://up-poznan.logintrade.net/rejestracja/

 

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00