Załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Przyjmowanie interesantów przez JM Rektora, Prorektorów, Kanclerza oraz Kwestora

FUNKCJA/STANOWISKO

Przyjmowanie interesantów

Rektor UPP
prof. dr hab. Jan Pikul

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7001

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Roman Gornowicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7013

Prorektor ds. studiów
prof. dr hab. Cezary Mądrzak

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7008

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicąprof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7004

Kanclerz – mgr inż. Marek Klimecki

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7016

Kwestor – mgr Karolina Prałat

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7032

 

Załatwianie spraw
Właściwości merytoryczne komórek organizacyjnych UPP w zakresie prowadzony spraw określa Regulamin organizacyjny