Kontrole

  1. Kontrola zarządcza
  2. Kontrole zewnętrzne
    1. BHP (wystąpienia,stanowiska, wniski i opinie)
    2. Pozostałe kontrole (wystąpienia,stanowiska, wniski i opinie spoza obszaru BHP)