Kontrole zewnętrzne

  1. BHP (wystąpienia,stanowiska, wnioski i opinie)
  2. Pozostałe kontrole (wystąpienia,stanowiska, wnioski i opinie spoza obszaru BHP)