Pozostałe kontrole

Zakładki podstawowe

Kontrole projektów

1. 27.08-02.09.2019r. - projekt POWR.03.01.00-00-S083/17

 Informacja pokontrolna: nr 16/K/2018/2019/NCBR+

2. 19-20.11.2019r. - projekt LIDER/5/0148/L-7/15/NCBR/2016

 protokół z kontroli finansowej nr 93-F-KD-2019:2019

3. 18-19.12.2019r. - projekt POWR.03.05.00-00-Z228/17-00

 Informacja pokontrolna: nr 24/K/2019/20

4. 19.12.2019r. - projekt LIDER/5/0148/L-7/15/NCBR/2016

protokół z kontroli merytorycznej nr 93-M-KD-2019:2019