Kontrola z zakresu BHP

Zakładki podstawowe

Państwowy Powiatowy Inpektor Sanitarny 

I. Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy dla pracowników

25.06.2019r. Katedra Warzywnictwa ul.Dabrowskiego 159 - Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-836/19

26.06.2019r. Archiwum UPP - ul.Piatkowska 94D - Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-841/19

03.07.2019r.Katedra Żywienia Roślin - ul.Zgorzelecka 4 - Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-861/19

11.07.2019r.Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego- Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-900/19

16.07.2019r.Instytut Chemicznej Technologii Drewna / Zakład Chemicznego Przerobu Drewna - Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-922/19

19.07.2019r.Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego / Zakład Technologii  Zbóż..- Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-943/19

22.07.2019r.Biblioteka Główna UPP- Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-946/19

23.07.2019r.Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki / Zakład Bromatologii i Toksykologii Żywności.- Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-958/19

26.07.2019r.Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji- Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 

Protokół: HP-465/1/1-978/19

29.07.2019r.Instytut żywienia człowieka i dietetyki (Zakład Żywienia i Nutrigenomiki) -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-982/19

12.09.2019r.Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1155/19

19.09.2019r.Katedra Żywienia Zwierząt -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1198/19

23.09.2019r.Katedra Genetyki i Hodowli Roślin -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1209/19

24.09.2019r.Katedra Meblarstwa -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1219/19

27.09.2019r.Katedra Roślin Ozdobnych-Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1228/19

07.10.2019r.Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1265/19

10.10.2019r. Katedra Biochemii i Biotechnologii  -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1300/19

23.10.2019r.Katedra Fizyki i Biofizyki -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1344/19

12.11.2019r. Instytut Budownictwa i Geoinżynierii -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1441/19

25.11.2019r.Katedra Jakości Produktów Mleczarskich -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1512/19

10.12.2019r.Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt -Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Protokół: HP-465/1/1-1579/19

12.12.2019r.Instytut Budownictwa i Geoinżynierii -Ocena sprawdzajaca wydane zaleceń

Zalecenia wykonane w terminie bez uwag.

Protokół: HP-465/1/1-1602/19

07.10.2022 r. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności - Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Zalecenia wykonane w terminie bez uwag.

Protokół: DN-ŚP.9020.1.2022

02.11.2022 r. Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt- Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp

Zalecenia wykonane w terminie bez uwag.

Protokół: DN-ŚP.9020.2.2022

II. Kontrola warunków nauczania oraz ocena stanu sanitarnego w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

26.11.2018r. - Konrola warunków nauczania oraz ocena stanu sanitarnego w budynkach A,B,C Instytutu Inzynierii Biosystemów ul.W.Polskiego 50 w Poznaniu

Protokół: HD-465/1/6-634/18

22.05.2019r. - Konrola warunków nauczania, stanu sanitarnego budynek przy ul. Mazowieckiej 48 w Poznaniu

Protokół: HD-465/1/6-59/19

10.06.2019r. - Konrola warunków nauczania, stanu sanitarnego budynek przy ul. Wołynskiej 33 w Poznaniu

Protokół: HD-465/1/6-68/19

24.10.2019r. - Konrola warunków nauczania, stanu sanitarnego budynek Biblioteki Głównej oraz Centrum Informacji Naukowej 

i Katedra Turystyki Wiejskiej- budynek przy ul. Witosa 45 w Poznaniu

Protokół: HD-465/1/6-134/19

24.10.2019r. - Konrola warunków nauczania, stanu sanitarnego budynek przy ul.Wołyńska 35 w Poznaniu

Katedry: Kat.Fizji.Zw., Chorób wewn., Nauk Przedkl. i Chorób Zak., Rozrodu Zwierz.

Protokół: HD-465/1/6-135/19

13.11.2019r. - Konrola warunków nauczania, stanu sanitarnego budynek przy ul. W.Polskiego 38/42 w Poznaniu

Sprawdzenie wczesniej wydanych decyzji (HD-465/3/1-02/18 na sale 245 - wykonano bez uwag)

Protokół: HD-465/1/6-139/19

13.11.2019r. - Konrola i ocena stanu sanitarnego warunków zamieszkania w budynku Domu Studenckiego "Przylesie"

przy ul. W.Polskiego 85

Protokół: HD-465/1/6-140/19

20.11.2019r. - Konrola warunków nauczania i ocena stanu sanitarnego budynek Katedry Chemii WTD przy ul. W.Polskiego 75 w Poznaniu

Wydano zalecenie usuniecia usterki do 27.11.19r.

Protokół: HD-465/1/6-143/19

04.12.2019r. - Konrola warunków nauczania oraz ocena stanu sanitarnego budynku  przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu

(Inst. Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, K.Inż.Wod i San., Inst Bud..., K.Ekol.i Och.Środ.)

Protokół: HD-465/1/6-152/19

09.12.2019r. - Konrola warunków nauczania oraz ocena stanu sanitarnego budynki przy ul. Zgorzeleckiej 4 w Poznaniu (Marcelin)

Protokół: HD-465/1/6-156/19