Wersja Habilitacje z dnia pon., 2019-06-24 12:34

Wnioski o wszczęcie postępowania
  • Komisjie habilitacyjne
  • Recenzje
  • Opinie w sprawie nadania stopnia
  • Decyzje w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia

 

- Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia
- Odpłatności za postępowania
- Sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej