Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Zakładki podstawowe

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwerystecie Przyrodniczym w Poznaniu (art. 358 ust 1 PoSWiN)