Ostanie zmiany

Programy studiów

Dokumenty: 

Załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW

Przyjmowanie interesantów wymaga uzgodnienia telefonicznego tel. +48 61 81 22 251

 

Kierownictwo

Nadleśniczy p.o. Dyrektora  mgr inż. Piotr Koprowski

tel. +48 61 812 2251

e-mail: info@lzdmg.com.pl

 

Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP
Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,
Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego, o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania przepisów ustawy PZP

Majątek UPP

Bilans uczelni