Ostanie zmiany

Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP
Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,
Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego, o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Kontrole

Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP
Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,
Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego, o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania przepisów ustawy PZP