Wersja Habilitacje z dnia czw., 2019-07-04 14:04

  • Komisjie habilitacyjne
  • Recenzje
  • Opinie w sprawie nadania stopnia
  • Decyzje w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia

- Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia
- Odpłatności za postępowania
- Sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej