Załatwianie spraw

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora mgr inż. Edwarda Warycha wymaga uzgodnienia telefonicznego tel. +48 61 44 13 213 lub 26