Załatwianie spraw

Przyjmowanie interesantów wymaga uzgodnienia telefonicznego tel. +48 605 408 258 lub +48 669 001 450.